Ο ιστότοπος www.souldiet.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της Souldiet E.E. με Α.Φ.Μ. 801895165, που εδρεύει στην Αθανασίου Διάκου 10, Γλυφάδα 166 75.

Μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Souldiet ως ιδιοκτήτριας του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση "www.souldiet.gr" προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του "www.souldiet.gr" διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθόσον η χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα "www.souldiet.gr" συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

01. ΟΡΟΙ

Η "Souldiet" αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η "Souldiet" διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

02. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα "www.souldiet.gr" χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο κ.ά.) είναι κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας καθώς επίσης και κατά την εγγραφή σας στις online courses για να μπορείτε να τις παρακολουθείτε ασύγχρονα.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα "www.souldiet.gr" τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το ηλεκτρονικό κατάστημα "www.souldiet.gr" λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του "www.souldiet.gr" τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχετε σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

To "www.souldiet.gr" μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείο για να σας ενημερώνει για τη διάθεση από τις σελίδες του παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση info@souldiet.gr.

03. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα "www.souldiet.gr" έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επιπλέον προσωπική ασφάλεια αποτελεί το όνομα χρήστη (user name) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του "www.souldiet.gr". Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που τους χρησιμοποιείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Κατά την παραγγελία σας και εφόσον έχετε συνδεθεί με το όνομα χρήστη (user name) και με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) στο ηλεκτρονικό κατάστημα "www.souldiet.gr", η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματά μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits. Δηλαδή κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Όπως προσέχετε τις συναλλαγές σας με τις πιστωτικές σας κάρτες και δεν αναφέρετε σε κανέναν το PIN σας, έτσι και με τους συγκεκριμένους κωδικούς πρέπει να τους φυλάσσετε με προσοχή και να μην τους δίνετε ποτέ σε τρίτους , ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τα στοιχεία αυτά να περιέλθουν σε τρίτους, ξένους προς εσάς. Συμβουλή: Κατά την δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) δημιουργείστε κωδικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Για λόγους ασφαλείας οφείλετε να αλλάζετε το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, κ.ά.).

04. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η "Souldiet" δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντων. Στοιχεία για το κάθε προϊόν μπορείτε να πάρετε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο αντίστοιχο προϊόν, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν εκφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει χωρίς να το θέλουμε ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στο "www.souldiet.gr" υπάρχουν ενδείξεις για την εκάστοτε διαθεσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι οι χρόνοι παράδοσης της παραγγελίας σας, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητας του.

05. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΦΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Λόγω της φύσης των προϊόντων - υπηρεσιών (ψηφιακή μορφή) που προσφέρονται στον ιστότοπο souldiet.gr, δεν προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων ή ακυρώσεις στα παρακάτω προϊόντα - υπηρεσίες:

COACHING INTRO
COACHING STARTER
COACHING PLUS
ΘΕΜΕΛΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - MINI COURSE
SoulSweet (GR) eBook
SoulSweet (ENG) eBook
SoulCooKing (GR) eBook
SoulCooKing (ENG) eBook
Nηστεία και Διατροφή
Ανοιξιάτικο Challenge
Summer Low Fat Challenge
Autumn Challenge
Οδηγός Κουζίνας
Οδηγός Διατροφής για τις διακοπές
Οδηγός για το φαγητό απ' έξω
Winter Challenge

Η "Souldiet" εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση εάν υποπτευόμαστε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή αντιγραφή.

Σχετικά με την σελίδα που παρουσιάζονται τα βιβλία https://souldiet.gr/books/ δεν αποτελούν προϊόντα πώλησης μέσω της ιστοσελίδας souldiet.gr αλλά αποτελεί ένα προωθητικό σύνδεσμο για προϊόντα σχετικά του brand που πωλούνται μέσω τρίτων.

H souldiet ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την σελίδα https://souldiet.gr/books/ σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Η "Souldiet" εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση εάν υποπτευόμαστε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή αντιγραφή. H Souldiet φέρει ουδεμία ευθύνη για τις παραπομπές από την σελίδα https://souldiet.gr/ebooks/ σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

06. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ EBOOKS

Γενικές Πληροφορίες

- Τα eBooks μας προστατεύονται από μη νόμιμη διακίνηση μέσω Adobe DRM, επομένως δεν λαμβάνετε απλώς ένα αρχείο (η διαδικασία περιγράφεται στις Οδηγίες).

- Για την ανάγνωση απαιτείται το λογισμικό Adobe Digital Editions (ADE).

- Οι συσκευές Kindle δεν είναι συμβατές με το Adobe DRM.

- Προτείνουμε η ανάγνωση να γίνεται σε υπολογιστή ή tablet για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

- Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε στο email σας το link για να κατεβάσετε το eBook σε μορφή epub.

Οδηγίες

- Ο αριθμός των συσκευών στις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τα προστατευμένα από Adobe DRM eBooks είναι περιορισμένος. Ο αριθμός τωνσυσκευών είναι 12 (6 PC/Mac και 6 Tablets/Smartphones).

- Για την ανάγνωση απαιτείται το λογισμικό Adobe Digital Editions (ADE) που είναι διαθέσιμο δωρεάν από την Adobe εδώ.

- Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό Adobe ID κατά την εγκατάσταση του ADE, εάν δεν έχετε ήδη, δίνοντας email και password κατά την εγγραφή.

- Μόλις εγκαταστήσετε το Adobe Digital Editions (ADE), ανοίξτε το πρόγραμμα και καταχωρήστε το AdobeID που δημιουργήσατε. Επίσης, προχωρήστε σε Authorize το Adobe Digital Editions, ειδάλλως θα δυσκολευτείτε να διαβάσετε τα βιβλία.

07. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα δικτυακό κατάστημα "www.souldiet.gr" και όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, υπηρεσίες, προϊόντα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την "Souldiet" και το ηλεκτρονικό της κατάστημα), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει η σχετική έγγραφη άδεια της "Souldiet".

08. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

01. Mέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών.

02. Με χρήση του Paypal.